Pravila bloga

Uslovi korištenja tekstova objavljenih na ovom blogu:

  • Tekstovi objavljeni na ovom blogu, osim ako je drugačije navedeno, pripadaju isključivo autoru teksta.
  • Drugi mogu koristiti tekstove objavljene na ovom blogu isključivo uz prethodno dobijenu saglasnost. Istu možete dobiti putem e-maila. (hank.moody.god.hates.us.all@gmail.com)
  • Tekstovi objavljeni na ovom blogu, a preneseni na drugu web stranicu, osim prethodno dobijene saglasnosti moraju imati i jasno uočljiv link ka originalnom tekstu.
  • Nepoštivanje ovih pravila povlači odgovarajuću građansko-pravnu odgovornost.

Ništa posebno, ali čisto da se zna.

Advertisements